Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018– 2019 của Hội đồng Đội. Được sự nhất trí và chỉ đạo của Chi bộ, BGH nhà trường, Liên đội trường TH Nguyễn Trãi đã tiến hành Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019: