Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
31/2018/TT-BGDĐT 08/02/2019 Thông tư, Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.
35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Thông tư, Thông tư của bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Thông tư, Thông tư của Bộ Y tế điều giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên