Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Bài ôn tập số 1 dành cho học sinh khối lớp 1: Tuần 1, tháng 4 năm 2020 31/03/2020 Bài ôn tập dành cho học sinh, PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI An Lạc, Ngày 30 tháng 3 năm 2020 Bài ôn tập số 1: BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
Bài ôn tập số 1 dành cho học sinh khối lớp 2: Tuần 1, tháng 4 năm 2020 31/03/2020 Bài ôn tập dành cho học sinh, PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI An Lạc, Ngày 30 tháng 3 năm 2020 Bài ôn tập số 1: ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 2
01 27/04/2018 Bài ôn tập dành cho học sinh, Toàn bộ giáo viên công nhân viên nộp hồ sơ, chuẩn bị đón đoàn phúc tra thi đua của phòng giáo dục.
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Bài ôn tập dành cho học sinh, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới