Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 03/KH-THNT 20/03/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2017 - 2022
BDTX 13/04/2018 Kế hoạch, Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường năm học 2018-2019
12-2018 04/04/2018 Kế hoạch, Kế hoạc kiểm tra chuyên đề các loại hồ sơ chuyên môn, hồ sơ cá nhân, hoạt động các tổ chức đoàn thể.
11-2018 01/04/2018 Kế hoạch, Kế hoach công tác tháng 4 năm 2018
09-2018 10/03/2018 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra chuyên đề tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đưa nhà trường, kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.
08-2018 01/03/2018 Kế hoạch, Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2018
06-2018 05/02/2018 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra chuyên đề các hồ sơ chuyên môn của tổ chuyên môn, hồ sơ cá nhân giáo viên.
05-2018 01/02/2018 Kế hoạch, Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2018
03-2018 05/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn
04-2018 05/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc quản lí tài sản trang thiết bị nhà trường năm học 2017-2018
01-2018 01/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch công tác tháng 1- 2018
16/KH-THNT 10/09/2017 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI GIAI ĐOẠN 2017 – 2022TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Trang 1 / 212»