Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC.
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định, Nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.