Kế hoạch kiểm tra chuyên đề tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đưa nhà trường.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 09-2018
Ngày ban hành 10/03/2018
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Kế hoạch kiểm tra chuyên đề tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đưa nhà trường, kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.
Xem văn bản Xem Online
Tải về