HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào lúc 8h30 ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại phòng hội đồng, Trường đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm học 2020 – 2021 nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ viên chức cũng như đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2019 – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2020 – 2021.